Van der Vorm Engineering werkt nieuwe projecten uit in 3D. Steeds vaker vindt deze uitwerking plaats in een BIM-model.

BIM (Building information modeling) is een werkmethodiek waarbij integraal wordt samengewerkt in één 3D-BIM model. De architect, constructeur, installateur en overige partijen gaan in een gemeenschappelijk model samenwerken in plaats van ieder zijn eigen model en werkwijze. Op deze manier hebben alle partijen direct inzicht in elkaars ontwerp. Het gevolg is een zeer open communicatie, waarbij er een model ontstaat die op constructief, bouwkundig en installatietechnisch vlak beter op elkaar is afgestemd, met minder faalkosten en een kortere voorbereidings – en bouwtijd.