We verzorgen de constructieve advieswerkzaamheden voor o.a.:

 • Bedrijfscomplexen
 • Kantoorgebouwen
 • Industrie
 • Ziekenhuizen en zorgcentra
 • Woningbouw en appartementencomplexen
 • Hotels
 • Scholen
 • Renovaties en onderhoud

Binnen deze gebieden bieden wij de volgende diensten aan:

 • Ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies in beton, staal en hout
 • Engineering prefab betonconstructies
 • Engineering voorgespannen betonconstructies
 • Constructieve begeleiding bij renovaties
 • Schade-inspecties en rapportages
 • Second-opinion onderzoeken

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten, leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011).

Deze is ter informatie hier te downloaden.