De projectleiders en constructeurs hebben allen een opleiding aan de TU of aan de Technische Hogeschool afgerond.
Medewerkers van het bureau zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe methodieken en toepassingen op het gebied van constructies. Onze deelname aan CUR-commissies heeft onder meer geleid tot een gefundeerde aanpak van het berekenen van voorspanning zonder aanhechting.

Periodiek wordt door het bijwonen of zelf organiseren van lezingen en adequate bijscholing het personeel up-to-date gehouden met de laatste ontwikkelingen.

Bij onze werkzaamheden maken wij gebruik van moderne 2D en 3D reken- en tekensoftware: