Van der Valk Hotel Houten

Van der Valk Hotel Houten

13 april 2022

Geschreven door Yvonne Robbemond

Voor de uitbreiding van het Van der Valk Hotel in Houten is, na het aanbrengen van de damwanden, het stempelraam binnen de damwanden aangebracht.
Komende tijd wordt de bouwput uitgegraven.