Opbouw constructie

Het casco gebouw is ontworpen in prefab beton op een in het werk gestorte fundering. Gedeeltelijk is het gebouw onderkelderd. Het geheel wordt op palen gefundeerd. Het gebouw bestaat uit een onderbouw (tot 11.1m+P) en een bovenbouw (vanaf 11.1m+P tot 44.4m+P). De bovenbouw bevat de 9 kantoorverdiepingen en heeft een L-vorm; één zijde evenwijdig aan het naastgelegen spoor; de andere zijde hier dwars op. Op het dak staan de benodigde installatietechnische onderdelen opgesteld. Tevens volgt hier het railtraject voor de gevelreinigingsinstallatie de contour van het dak. De constructieve opbouw bestaat uit prefab betonnen ronde kolommen, balken en Pi-vormige gevelelementen met kanaalplaatvloeren (VBI o.g.; d=400mm) met een constructieve druklaag van minimaal 50mm voor de vloeroverspanning van 16.2m. Op diverse plaatsen bevinden zich betonnen kernen en wanden. In de oksel bevindt zich het hoofdtrappenhuis (de zgn Miniplaza). Deze is opgebouwd uit prefab betonnen kolommen en stalen liggers in de breedplaatvloer.

Tegen de stallingsgarage aan en onder de andere kantoorvleugel komt in de oksel van het gebouw de grote entreehal (Plaza). De hal is opgebouwd in een staalconstructie (kolommen en dakliggers) met een geprofileerde staalplaat als dak. Op dit dak wordt op isolatie-afschotplaten een sedumdak  aangebracht. Onder de kantoorvleugel zijn een tweetal insteekverdiepingen (op 3700+P en 7400+P) gesitueerd met een constructieve opbouw als bij de kantoorlagen. Een beperkt deel van het Plaza-dak op het uiteinde van de kantoorvleugel wordt ingericht als terras.