Distributiecentrum Bever

Pijnacker

18 maart 2024

Het project Bever bestaat uit een groot distributiemagazijn met kantoren en een parkeervoorziening op bedrijventerrein De Boezem in Pijnacker. 

Het magazijn is een bedrijfsgebouw voor lichte industrie met een maximale hoogte van ca. 17 m. Op de begane grond is de ontvangst- en distributieruimte van goederen en een autostore-magazijn gesitueerd. De zware mezzaninevloer op 8 m hoogte is ook bedoeld voor opslag met een gestapelde ‘legbord’-opbouw.
Één haldeel is over de volle hoogte gevuld met opslagstellingen. Het kantoor bestaat uit een begane grond en 2 verdiepingsvloeren in een ‘halve cirkel’ rondom een middengedeelte; op begane grondniveau magazijnen en de 1e verdieping een semi-besloten binnentuin. De parkeervoorziening heeft 1 parkeerdek, maar kan in de toekomst met 2 extra lagen uitgebreid worden.

De hoofddraagconstructie van het magazijndeel is een staalconstructie. Voor de zware tussenvloer worden kanaalplaten met druklaag gebruikt. Het aantal tussenkolommen is geminimaliseerd. In de ontvangst- en distributiezone op begane grondniveau is het kolomstramien 10x16 m. De zware mezzaninevloer wordt hier gedragen door ruim 3 m hoge vakwerkliggers. De stabiliteit van de hallen wordt verzorgd door schijfwerking in de vloeren en stalen verbanden in dak en gevels. De begane grondvloer (óók die van de laadkuil) is een in het werk gestorte vloer op prefab heipalen.

Het kantoor is ontworpen in hout. De houten kolommen staan in een raster van gelijkzijdige driehoeken met een zijde van ca. 6.35 m. Tussen deze kolommen worden statisch bepaalde gelamineerde houten liggers aangebracht met een hoogte van 550 à 600 mm. Hierop liggen vloerelementen van CLT-hout met een dikte van 210 mm. Deze vloerplaten zijn vanwege productie en transport beperkt in lengte en breedte. Toch is het gehele kantoorraster met een beperkt aantal geprefabriceerde elementen dichtgelegd.
Langs vrijwel de gehele gevel wordt een houten luifel aangebracht. Deze dient voor de gevelbewassing en de zonwering. Plaatselijk is deze verbreed tot terraszones. De stabiliteit wordt verzorgd door kruisverbanden en dichte CLT-wanddelen. De onderling gekoppelde CLT-vloerplaten zorgen voor schijfwerking. De begane grondvloer bestaat uit geïsoleerde kanaalplaatvloeren op een betonnen balkrooster.

De parkeervoorziening is een staalconstructie met een kanaalplaatvloer met druklaag. De constructie is zodanig ontworpen, dat de uitbreiding (2100 m2) als een doorstapel-constructie kan worden toegevoegd. Voor de stabiliteit wordt gebruik gemaakt van schijfwerking in de vloeren en stalen verbanden in de gevels. Het geheel staat op een betonnen balkrooster op prefab palen.

tochtweg-ext-a1.jpg Pijnacker
tochtweg-ext-g4-achterzijde.jpg Pijnacker
tochtweg-ext-f3-binnenterrein.jpg Pijnacker
tochtweg-ext-h3-entree.jpg Pijnacker
tochtweg-ext-vv-1b.jpg Pijnacker
tochtweg-ext-vv-3a.jpg Pijnacker
Vorig project Alle projecten Volgend project